Maui Fire – CEBUANO

 

Pagkuha og Kapuli sa mga Birth Certificate ug Marriage Certificate

(Replacing Birth Certificates and Marriage Certificates)

Panalipdi ang lmong Kaugalingon sa Kapeligrohan sa mga Basura

(Protect Yourself from Debris Hazards)

Pugngi ang Pagkahilo tungod sa Carbon Monoxide (CO)

(PREVENT CARBON MONOXIDE (CO) POISONING)

Fact Sheer sa mga Volatile Organic Compound (VOC)

(Volatile Organic Compounds (VOCs) Fact Sheet)

Mayroong Suporta sa Kalusugang Pangkaisipan

(Mental Health Support is Available)

MGA SERBISYO SA PANGLAWAS SA WEST MAUI
Lokal nga mga Serbisyo
sa Klinika

(West Maui Health Services Local Clinic Services)

Mga Pahibalo Bahin sa Dili Luwas nga Tubig sa Lahāinā ug Upper Kula

(Lāhainā and Upper Kula Unsafe Water Advisories)

REQUEST PARA SA SERTIPIKADONG KOPYA SA REKORD SA PAGKATAWO

(REQUEST FOR CERTIFIED COPY OF BIRTH RECORD)

REQUEST PARA SERTIPIKADONG KOPYA SA REKORD SA KAMATAYON

(Request for Certified Copy of Death Record)

REQUEST PARA SERTIPIKADONG KOPYA SA REKORD SA KAMINYOON/CIVIL UNION

(Request for Certified Copy of Marriage/Civil Union Record)

Giya sa Pagsulod og Balik & Pahimagno sa Peligro para sa Temporaryong Mga Pagbisita

(DOH: Re-Entry Guidance & Hazard Advisory for Temporary Visits)

MGA SERBISYO SA PANGLAWAS SA WEST MAUI
Lokal nga mga Serbisyo sa Klinika

(DOH: WEST MAUI HEALTH SERVICES
Local Clinic Services)

Kon Unsaon Pag-apply para sa WIC

(DOH: How to Apply for WIC)

Checklist sa Pagbalik sa Kalidad sa Tubig

(DOH: Restoring Water Quality Checklist)